Wenst u meer info over karate en onze sport ?

Starten met karate

Gelijklopend aan een nieuw schooljaar vangt binnen onze club een nieuw karateseizoen aan op de eerste vrije woensdag of vrijdag van september. Een seizoen loopt dan door tot einde juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Dit is de uitgelezen kans voor geïnteresseerden om kennis te maken met onze sport en de sfeer in onze club op te snuiven.  Tijdens de initiatielessen kan u de basis van onze sport aangeleerd te krijgen.  Deze lessen worden uitsluitend gegeven gedurende de volledige maand september. Deze lessen zijn volledig vrijblijvend voor iedereen en gratis.

Om aan deze initiatielessen deel te nemen volstaat losse sportkledij. U hoeft dus geen kledij aan te kopen voor de initiatielessen. Er wordt getraind op blote voeten!

Omwille van praktische redenen en de technische aspecten van karate worden kinderen onder de 8 jaar niet toegelaten tot de initiatietrainingen. Indien je dochter en/of zoon echter 8 jaar wordt voor het eind van december dan is deze leeftijd bespreekbaar met de hoofd en/of jeugdverantwoordelijke.

De uiterste inschrijvingsdatum voor nieuwe leden, zowel jeugd als volwassenen, is 30 september. Op deze manier proberen we de mogelijke trainingsachterstand bij nieuwe leden tot een minimum te beperken. Dit geldt echter niet voor karateka’s die wensen te transfereren naar onze club of voor personen die reeds over een basis in karate beschikken.

Voor de kennismaking en initiatielessen verwacht de club niet dat u reeds aangepaste kledij koopt.

Lidgeld, vergunning en verzekering

Lidgelden

De lidgelden verlopen per ingeschreven gezinslid en omvatten 2 trainingen (van anderhalf uur) per week voor het gehele seizoen. We hanteren afzonderlijke lidgelden/tarieven voor bestaande en/of nieuwe jeugdleden.

Jeugdleden zijn jonger dan 18 jaar op 31/12 van het nieuwe seizoen. Leden ouder dan 18 jaar beschouwen als volwassenen.

Clubleden jonger dan 18 jaar betalen 80,00 € lidgeld, volwassenen 100,00 €. Een 2e gezinslid krijgt 10,00 € korting, een 3e gezinslid 20,00 € korting. Vanaf het 4e gezinslid voorzien we 30,00 € per gezinslid.

Via het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent kan u genieten van terugbetaling van een deel van deze kosten (zie onder).

Vergunning en verzekering

Naast het lidgeld dient jaarlijks ook de aansluiting (vergunning & verzekering) bij Karate Vlaanderen betaald te worden. Die kost 35,00 € per jaar (omvat 20,00 € voor VKF en 15,00 € voor JKA-Vlaanderen).

Wanneer u de aansluitingsfiche volledig ingevuld bezorgd aan onze clubsecretaris, dan kan hij, na ontvangst van de overschrijving, de inschrijving bij de Karate Vlaanderen verder afhandelen.

Concreet zal een nieuw of bestaand lid dat zich per eind september 2023 inschrijft en jonger is dan 18 jaar (vóór 31/12/2023)  80,00 € lidgeld betalen samen met 35,00 € voor de verzekering (zie onder). Een volwassene, zal 100,00 € lidgeld betalen samen met 35,00 € voor de verzekering.

Hoe lidgeld betalen

De betaling van het lidgeld, vergunning of verzekering om een volledig seizoen te kunnen trainen kan enkel via overschrijving. Het gepaste bedrag dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE23 0011 3558 8191 van Shotokan Karateclub Zottegem.

Dit gebeurt op basis van 2 gescheiden overschrijvingen

Overschrijving 1: Lidgeld

Maak het bedrag over op rekening BE23 0011 3558 8191 van Shotokan Karateclub Zottegem met de vermelding ‘Lidgeld + naam van het clublid
Info over de prijzen van het lidgeld kan u terugvinden in de tabel hierboven.

Overschrijving 2: Vergunning en verzekering

Maak het bedrag over op rekening BE23 0011 3558 8191 van Shotokan Karateclub Zottegem met de vermelding ‘Vergunning + naam van het clublid
Info over de prijzen van vergunning en verzekering kan u terugvinden in de tabel hierboven.

Indien u later op het seizoen begint (enkel voor mensen met een basis aan karate of een transfert uit een andere club), kan in overleg met de clubleiding een aangepast tarief afgesproken worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze secretaris.

Sportvoordelen via uw mutualiteit

Via uw mutualiteitkan u een deel van uw lidgeld binnen de club recupereren.  Hierna de loacties waar u de noodzakelijke formulieren kan terugvinden

Christelijke mutualiteit (www.cm.be) – CM sportvoordeel (15,00 €)
Solidaris (www.solidaris-vlaanderen.be) – Vrije tijd – Sport (10,00 €)
Liberale mutualiteit (www.lm.be) – Sportprikkel (40,00 €)
Vlaams & neutraal ziekenfonds (www.vnz.be) – Sportvoordeel (30€)
Helan (www.helan.be) – Sportclub lidgeld (25€)

Bezorg de volledig ingevulde documenten aan onze secretaris.  Hij zorgt voor de nodige stempels en handtekeningen.

Andere financiële ondersteuningsinitiatieven

Onze club heeft het charter i.v.m. het Vrijetijdsparticipatie netwerk van Zottegem ondertekend sinds 06.06.2013 (zie jonginzottegem.be en de MIA-Korting). Vanaf september 2023 zal er een nieuw initiatief van start gaan, nameliijk de UitPas Vlaamse Ardennen. Onze club voorziet een aantal mogelijkheden om deelname voor alle geïnteresseerden mogelijk te maken, interesse naar onze mogelijkheden? Stuur een mailtje naar info@shotokan.be, we helpen u graag verder.

Verzekering

Onze karatestijl bestaat eruit om contact te maken steeds zonder impact.  Het is echter niet uit te sluiten dat er zich kleine ongevallen voordoen op training (of op wedstrijden mocht u daaraan deelnemen). In deze gevallen kan u alle nodige documenten via volgende link worden teruggevonden.

karatevlaanderen/mijnverzekering.

Gelieve vervolgens de documenten te laten invullen door de behandelende geneesheer en deze zo snel mogelijk terug te bezorgen aan Karate Vlaanderen via team@karatevlaanderen.be.

De aangifte dient binnen de 8 dagen na het ongeval ingediend te worden.

Kledij voorschriften

Karate-etiquette is erg belangrijk in Japanse krijgskunst. Gedrag, beheersing, groeten en kledij komen hierbij aan bod. Afwijken van de traditionele waarden is ongewenst.

 • Karatebeoefenaars dragen een propere, witte karategi.
 • De gi wordt op verkeerde wijze benoemd als ‘kimono’ door personen die minder bekend zijn met onze sport
  Deze gi mag niet gescheurd zijn.
 • De vest, wanneer deze rond het middel met de gordel geknoopt is, moet zolang zijn dat deze de heupen bedekt.
 • Vrouwen dragen een effen witte T-shirt gedragen onder de vest.
 • Mannelijke karate beoefenaars is niet toegestaan om onderkledij te dragen.
 • De vestmouwen komen ten minste halfweg de voorarmen, maar bedekken niet de pols
 • De mouwen moeten ingekort worden op maat en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 • De broekspijpen bedekken minstens tweederden van het scheenbeen, maar niet de voet
 • De broekspijpen moeten eveneens ingekort worden en mogen niet opgerold zijn, zelfs niet naar de binnenzijde.
 • De gordel moet zolang zijn dat, nadat deze correct rond het middel geknoopt is, ongeveer 15 centimeters extra lengte aan elk uiteinde overblijft. Vraag gerust aan onze karateka’s om je te helpen met het bepalen van de correcte lengte van de gordel.
 • Er mogen geen emblemen op de gi aanwezig zijn, uitgezonderd het clubembleem. Deze mag aangebracht worden op de borst links onder de schouder.  Het JKA-embleem mag, onder dezelfde voorwaarden als het clubembleem.
 • Merkemblemen van de producent van de gi zijn toegestaan, maar enkel op de boorden van de vest en bovenaan op de broek. Andere plaatsen, zoals rug, voorkant, mouwen of broekspijpen zijn niet toegelaten.  Dit kan aanleiding geven tot het weigeren van toegang tot evenementen buiten onze club. Verwijzingen naar nationaliteiten of nationale ploeg of religieuze tekenen zijn niet toegelaten.

In wedstrijd verband zijn volgende attributen noodzakelijk.  Informeer u bij de clubvoorzitter voor u deze overweegt aan te kopen

 • Borst beschermingsplaat voor de dames, een schelp ter bescherming van de edele delen bij de heren
 • Tandbeschermers
 • (Witte) Handschoenen
 • Rode en witte wedstrijdgordel

Afhankelijk van de organiserende club kunnen heel specifieke attributen worden gevraagd

 • Lichaam- en beenbeschermers
 • Rode en blauwe handschoenen
 • Rode en blauwe wedstrijdgordel

Aankoop van kledij en andere attributen

Beginnende karatekas raden wij een basis/beginnersgi aan. Deze gi’s kunnen gemakkelijk worden aangeschaft bij Budo House te Brussel, Decathlon te Gent of de Hit & Kick-Store te Ninove.

Gevorderde karateka’s zullen al eerder opteren voor de aankoop van merk/type kimono’s zoals Kaiten (types: Spirit, America, Europe, Monarch of Soevereign). Indien je een dergelijke kimono wenst te bestellen met clubkorting neem je best contact op met de voorzitter van de club tijdens één van de trainingen. Deze kimono worden vervolgens door de club aangekocht met korting. De club draagt deze korting integraal over aan de aankoper.

Clubleden die interesse hebben om deel te nemen aan wedstrijden kunnen via deze weg ook ander materiaal zoals: handschoenen, schelpen, borstbescherming, mondstukken, etc. aanschaffen.