SHOTOKAN Karateclub Zottegem

“Het uiteindelijk doel van karate is geen nederlaag of overwinning, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar”

Oprichting

Shotokan Karateclub Zottegem werd opgericht in september 1982 onder impuls van Sensei Etienne Van de Maele, oud lid van de toenmalige karateafdeling Kata-Kwai Zottegem.

Hij kwam begin 2022 echter plots te overlijden en werd opgevolgd door Tommy Moreels als technisch verantwoordelijke voor de club.

Tommy Moreels
Tommy Moreels
4deDAN

Jeugdtrainer, Trainer

Technisch verantwoordelijke

Club examinator A

Het bestuur

Het clubbestuur verzorgt de dagdagelijkse werking van de club en zorgt naast het sportief technische gedeelte voor de administratieve en financiële ondersteuning van de activiteiten van de club.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, bijgestaan door de secretaris en de penningmeester.

Guy De Vos
Guy De Vos
4deKyu

Geen

Secretaris, Bestuurderslid

Johan Smekens
Johan Smekens
4deKyu

Geen

Penningmeester, Bestuurderslid

Grafische ondersteuning communicatie

Dimitri De Groote
Dimitri De Groote
3deDAN

Jeugdtrainer, Trainer

Voorzitter, Bestuurderslid, Technisch adviseur

Communicatie

Ons Beleid

Transparant beleid

Ongeveer 3-maandelijks komt het bestuur samen om zowel te waken over de gezonde financiële situatie van de club alsook over de volledige werking omtrent trainingen en andere verplichtingen.

Beslissingen worden genomen binnen een +/- 10-koppige kern die alles naderhand op transparante wijze doorgeeft aan haar clubleden.

Deze vergaderingen gaan vrijwel steeds door in een van de horeca gelegenheden in en rond Zottegem.

Sociaal beleid

Zoals elke vereniging, biedt ook onze club de mogelijkheid om sociale contacten te leggen en uit te breiden. Er heerst een kameraadschappelijke sfeer en na de vrijdagtraining is iedereen welkom om bij een glaasje en een gezellige babbel het weekend aan te vangen. Tevens organiseert de club naar jaarlijkse gewoonte een eetfestijn waarbij de helpende hand van elkeen ten zeerste wordt gewaardeerd, alsook wordt het seizoen steeds voorzien van een sportieve afsluiter.

Deze laatste heeft zich in de voorbije jaren vertaald in: een familiewandeltocht, club-BBQ,

Integriteitsbeleid

Shotokan Karateclub Zottegem is een club die zich inzet voor het welzijn van al haar leden, ongeacht hun achtergrond. We organiseren karatetrainingen met de gezondheid en ethisch handelen van de sporter in het achterhoofd en besteden aandacht aan het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van elk individu. We streven naar sportiviteit, respect en fair-play, zowel binnen als buiten de club, en verbieden negatieve aspecten van sport zoals prestatiedruk, blessures en gezondheidsrisico’s.

Onze club biedt een veilige en leuke omgeving voor kinderen en jongeren om te sporten en we respecteren elkaars grenzen. We hebben een zero-tolerancebeleid ten aanzien van pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld. Als er grenzen overschreden worden, kan dit gemeld worden. We controleren regelmatig de integriteit van onze bestuursleden en lesgevers.

Kwaliteitscertificaat niveau 2

Panathlonverklaring

Onze sportclub voert een inclusie beleid naar gender, ras, motorische en mentale mogelijkheden, religie en sociale afkomst en ondertekende de Panathlon- verklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’.

Het SportConsilium – De verklaring ‘Sport, de geest van de mensheid’

Op initiatief van Panathlon Wallonië-Brussel is de verklaring ‘Sport, de geest van de mensheid’ opgesteld. Het doel van het SportConsilium is om deze verklaring te verspreiden en na te denken over de interacties tussen sport en levensfilosofie. Het SportConsilium ondersteunt spelers op het terrein en draagt bij aan meer gezelligheid en samenhorigheid bij sportbeoefening. Onze club steunt deze verklaring.

Aanspreek Punt Integriteit (API)

In onze club zijn Leen Smekens en Karl Degroote, Aanspreek Punt Integriteit, ook wel club – API genaamd:

Karl De Groote
Karl De Groote
2deDAN

Trainer

Aanspreekpunt integriteit API

Leen Smekens
Leen Smekens
2deDAN

Jeugdtrainer

Aanspreekpunt integriteit API

Beide club – Api’s volgden samen met zes andere trainers/bestuursleden van onze club de bijscholing ‘Sport met grenzen’. De bijscholing ‘Aan de slag als Club-Api’ werd naast onze club – Api’s gevolgd door een derde persoon van de club (bestuurslid). Deze bijscholingen worden georganiseerd door ICES (het centrum voor ethiek in de sport).
Iedereen met een vraag, vermoeden of melding over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan bij hen terecht. Zij luisteren naar je vraag of verhaal en verlenen advies bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Alle meldingen worden ernstig genomen en discreet behandeld.

Een melding maken

Heb je zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag of ben je getuige geweest van dit soort gedrag?
Heb je handelingen opgemerkt die voor jou onaanvaardbaar zijn voor, tijdens of na de training of tijdens één van onze clubactiviteiten? Aarzel niet en spreek erover!

Je kan hiervoor terecht bij:

 • Onze club – Api’s:
  Ze komen op zeer regelmatige basis naar de trainingen, je kan hen aanspreken in de sportzaal of hen contacteren via e-mail. Je vindt hun gegevens in bovenstaande kadertjes.

  • Je kan ervoor kiezen om via onderstaande knop een anonieme melding te maken
   Anonieme melding
 • De federatie – Api:
  Het Aanspreekpunt Integriteit van de Vlaamse Karate Federatie (VKF) – Kim steeman
  api@karatevlaanderen.be 
 • ICES (het centrum voor ethiek in de sport)
  Je kan deze organisatie contacteren met je melding, zij treden dan op als tussenpersoon. Onze club zal vervolgens door ICES gecontacteerd worden, dat zij een anonieme melding ontvangen hebben.
  info@ethischsporten.be 
 • Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

 

Club Reglement

Algemeen

 • Dit reglement is samengesteld door het clubbestuur en kan ten allen tijde worden bijgewerkt, wijzigingen of aanvullingen zullen via de website of per mail meegedeeld worden;
 • Karate wordt enkel in de dojo beoefend en niet erbuiten, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
 • De waarden die je tijdens de trainingen worden meegegeven zijn ook toepasselijk buiten de trainingen (nederigheid, hoffelijkheid, beheersing, respect,…);
 • Pesten en/of discriminatie (op welke basis dan ook) worden niet toegelaten en kan deelname aan een volgend examen in het gedrang brengen;
 • Medische klachten of gebreken (bvb. ziekte, verstuikingen, etc.) dienen voor aanvang van de training te worden gemeld aan de trainers, alsook bij voorkeur per mail (gericht aan trainers (at) shotokan.be) te worden bevestigd;
 • Bij veelvuldig overtreden van onderhavig reglement kan een lid de deelname aan een volgend examen ontzegd worden en/of gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten;
 • Bij veelvuldig overtreden van dit reglement kan een lid gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten;
 • Ieder clublid of de ouder(s) van een jeugdlid wordt/worden, na ondertekening van dit reglement bij de start van elk seizoen, verondersteld dit reglement te kennen en er zich ook aan te houden.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Omwille van praktische redenen en de technische aspecten van karate worden kinderen onder de 8 jaar niet toegelaten tot de (initiatie)trainingen. Indien je dochter en/of zoon echter 8 jaar wordt voor het eind van november dan is deze leeftijd bespreekbaar met de hoofd en/of jeugdverantwoordelijke;
 • De uiterste inschrijvingsdatum voor nieuwe leden, zowel jeugd als volwassenen, is 30 september. Op deze manier proberen we de mogelijke trainingsachterstand bij nieuwe leden tot een minimum te beperken.

Lichaam en kledij

 • Draag steeds een propere witte kimono / karate-gi;
 • Het clublogo wordt telkens rechts, ter hoogte van de borststreek, op de karate-gi aangebracht;
 • Voor de dames is het toegestaan om onder de kimonovest een wit T-shirt te dragen. De heren dragen niets onder de kimonovest;
 • Het oprollen van de mouwen of de pijpen van de kimono wordt vermeden. Indien het toch nodig zou zijn, rol deze dan op naar binnen zodat er niemand kan blijven in haken;
 • Tijdens de trainingen worden geen juwelen (ringen, oorringen, armbanden, piercings, noch horloges, …) gedragen, dit om jezelf of eventuele partner(s) niet te verwonden;
 • Leden met lang haar gebruiken bij voorkeur een elastiek om het op een staart te binden. Indien het gebruik van haarspelden toch nodig is, bij voorkeur plastic haarspelden zonder scherpe kanten of punten;
 • Algemene lichaamshygiëne en –verzorging;
 • Een karateka heeft kort geknipte en verzorgde nagels. Zorg er ook voor dat de nagels vrij zijn van nagellak;
 • Kauwgom en/of ander snoepgoed is verboden tijdens de training;
 • Meer info hieromtrent vind je terug onder de rubriek kledij.

 

Clubfoto seizoen 2023-2024