Club Reglement

Algemeen

 • Dit reglement is samengesteld door het clubbestuur en kan ten allen tijde worden bijgewerkt, wijzigingen of aanvullingen zullen via de website of per mail meegedeeld worden;
 • Karate wordt enkel in de dojo beoefend en niet erbuiten, tenzij in geval van wettige zelfverdediging;
 • De waarden die je tijdens de trainingen worden meegegeven zijn ook toepasselijk buiten de trainingen (nederigheid, hoffelijkheid, beheersing, respect,…);
 • Pesten en/of discriminatie (op welke basis dan ook) worden niet toegelaten en kan deelname aan een volgend examen in het gedrang brengen;
 • Medische klachten of gebreken (bvb. ziekte, verstuikingen, etc.) dienen voor aanvang van de training te worden gemeld aan de trainers, alsook bij voorkeur per mail (gericht aan trainers (at) shotokan.be) te worden bevestigd;
 • Bij veelvuldig overtreden van onderhavig reglement kan een lid de deelname aan een volgend examen ontzegd worden en/of gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten;
 • Bij veelvuldig overtreden van dit reglement kan een lid gedurende een bepaalde periode worden geschorst of uitgesloten;
 • Ieder clublid of de ouder(s) van een jeugdlid wordt/worden, na ondertekening van dit reglement bij de start van elk seizoen, verondersteld dit reglement te kennen en er zich ook aan te houden.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Omwille van praktische redenen en de technische aspecten van karate worden kinderen onder de 8 jaar niet toegelaten tot de (initiatie)trainingen. Indien je dochter en/of zoon echter 8 jaar wordt voor het eind van november dan is deze leeftijd bespreekbaar met de hoofd en/of jeugdverantwoordelijke;
 • De uiterste inschrijvingsdatum voor nieuwe leden, zowel jeugd als volwassenen, is 30 september. Op deze manier proberen we de mogelijke trainingsachterstand bij nieuwe leden tot een minimum te beperken.

Lichaam en kledij

 • Draag steeds een propere witte kimono / karate-gi;
 • Het clublogo wordt telkens rechts, ter hoogte van de borststreek, op de karate-gi aangebracht;
 • Voor de dames is het toegestaan om onder de kimonovest een wit T-shirt te dragen. De heren dragen niets onder de kimonovest;
 • Het oprollen van de mouwen of de pijpen van de kimono wordt vermeden. Indien het toch nodig zou zijn, rol deze dan op naar binnen zodat er niemand kan blijven in haken;
 • Tijdens de trainingen worden geen juwelen (ringen, oorringen, armbanden, piercings, noch horloges, …) gedragen, dit om jezelf of eventuele partner(s) niet te verwonden;
 • Leden met lang haar gebruiken bij voorkeur een elastiek om het op een staart te binden. Indien het gebruik van haarspelden toch nodig is, bij voorkeur plastic haarspelden zonder scherpe kanten of punten;
 • Algemene lichaamshygiëne en –verzorging;
 • Een karateka heeft kort geknipte en verzorgde nagels. Zorg er ook voor dat de nagels vrij zijn van nagellak;
 • Kauwgom en/of ander snoepgoed is verboden tijdens de training;
 • Meer info hieromtrent vind je terug onder de rubriek kledij.

GDPR/AVG en privacy

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Shotokan Karateclub Zottegem, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om u initiatie(s) karate aan te bieden in de vorm van initiatielessen, wekelijkse trainingen of extra activiteiten (stage, wedstrijden, e.d.);
 • Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dit mee te delen via ons algemeen e-mailadres. Via dit adres kan u ook steeds vragen welke gegevens we over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Trainingen

Voor de training

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tot wanneer de training begint;
 • Zorg ervoor dat je in de sporthal andere sporters niet stoort;
 • Gebruik alleen de kleedkamers die ons toegewezen zijn (normaliter 1 & 2 voor de jongens, 7 & 8 voor de meisjes);
 • Hou de kleedkamers netjes. Kleren ophangen aan de kapstokken en niet op de banken laten rondslingeren;
 • De kleedkamers dienen om zich om te kleden, niet om te spelen;
 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers (GSM, portefeuille, sleutels, juwelen,…), maar stop die in een sporttas en plaats die in de dojo;
 • Kids mogen de dojo niet betreden zonder de toestemming van de trainer;
 • Als je wacht in de gang voor je de dojo betreedt, zorg dan dat je de doorgang voor anderen niet belemmert;
 • De gang is geen speelruimte.

Tijdens de training

 • Altijd groeten bij het betreden van de dojo (etiquette);
 • Als je binnenkomt in de dojo en er is een andere groep aan het trainen, zorg dan dat je deze groep niet stoort;
 • De sporttassen worden netjes naast de muur of de netten van de ingang geplaatst;
 • Blijf uit de buurt van de scheidingswanden wanneer deze op- of neergelaten worden;
 • De scheidingswanden dienen alleen om de zaal te verdelen en niet om aan te hangen, op te kruipen, tegen te duwen, tegen te leunen,… ;
 • Iedereen heeft zijn lidboekje met ondertekende vergunning op elke training bij;
 • Zet je GSM op stil of schakel deze uit tijdens de training;
 • Zorg ervoor dat je de les op geen enkele manier stoort. Voor je iets wenst te zeggen (of vragen) wacht je tot je hiervoor de toestemming krijgt;
 • Yoi” is aandacht en geeft aan dat men zich klaar stelt / houdt, “Yame” is rust(houding);
 • Let op wanneer de trainer(s) iets uitleggen/voortonen;
 • Tijdens de oefeningen wordt er met de nodige inzet getraind;
 • Tussen de oefeningen door (dus niet tijdens !) is er ruimte om iets tegen mekaar te zeggen, maar zorg dat het niet storend wordt voor andere groepen;
 • Heb respect voor de trainers alsook voor mekaar;
 • Tijdens oefeningen met partner, verbeteren de hogere gordels de lagere graden (zonder dat de uitvoering van de oefening hieronder lijdt en zonder de anderen te storen);
 • Toestellen en ander didactisch materiaal worden enkel gebruikt wanneer de trainers hiervoor de toestemming geven;
 • Wanneer je kijkt naar een andere groep, ga dan niet tegen de muur/scheidingswanden leunen of ga niet op de grond liggen. Sta of zit recht en kijk aandachtig naar diegenen die bezig zijn;
 • Eten of drinken wordt niet toegelaten in de dojo, tenzij de trainer hiervoor toestemming geeft;
 • Als je te laat bent, dan groet je de dojo en stap je binnen, vervolgens wacht je in seiza-zit tot de trainer je toestemming geeft om verder te komen. Voor je bij de groep aansluit, voer je eerst de etiquette-oefening (pompoefening) uit en neem dan plaats achteraan de groep;
 • Gebruik van het toilet dient bij voorkeur te gebeuren voor aanvang van de training. Indien je tijdens de training naar het toilet moet, vraag hiervoor dan eerst de toestemming aan de trainer;
 • Verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de trainer(s);
 • Altijd groeten bij het verlaten van de dojo (etiquette).

Na de training

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen eens de training afgelopen is;
 • Zorg ervoor dat je in de sporthal andere sporters niet stoort;
 • Gebruik alleen de kleedkamers die ons toegewezen zijn (zie supra);
 • Hou de kleedkamers en de douches netjes;
 • De kleedkamers dienen om zich om te kleden en om te douchen, niet om in te spelen;
 • De gang is geen speelruimte.

Examens

Clubexamens (Alle Kyu graden)

 • Er zal 3 maal per seizoen (eind november, half februari, eind mei) een clubexamen georganiseerd worden;
 • Een examencommissie, bestaande uit de lesgevers en de technische verantwoordelijke van de desbetreffende doelgroep (Jeugd of volwassenen) zal bepalen wie er mag deelnemen en zal de desbetreffende personen hiervan tijdig op de hoogte brengen;
 • Enkel wie voldoende trainingen en de nodige wachttijd heeft, zal in aanmerking komen om deel te nemen;
 • De inzet en houding tijdens de trainingen alsook de regelmaat van trainen zullen mee bepalen of iemand al dan niet in aanmerking komt om examen af te leggen;
 • Wanneer pestgedrag en/of discriminatie wordt vastgesteld tijdens eender welke training, kan de deelname van de betrokken karateka aan het eerstvolgende examen ontzegd worden;
 • Bij niet deelname aan de jaarlijkse (club)Bunkai-trainingsdag, kan de deelname van de betrokken karateka aan het eerstvolgende examen ontzegd worden, behoudens geldige reden (ziekte, beroep, etc.);
 • Deelname aan een officieel examen is enkel geldig bij afgifte van het rode boekje (met inbegrip van een recente pasfoto), betaling van 4,00€ aan examengelden EN een ondertekende vergunningskaart.

DAN-examens

TODO

 

Meest recente update : 03/08/2021