Heian Yondan

Met de vele hoge trappen en hand technieken, zou men Heian Yondan als de “Wind” kata kunnen beschouwen. De ‘5 Elementen’ waren zeker toonaangevend in het ontwerpen van de vijf Heian kata’s. De lucht, uit de longen van de karateka, is tijdens het uitvoeren van de kata ongetwijfeld een voorstelling van Wind. Ook de trappen zijn een indicatie van de natuur en de Wind. Heian Yondan geeft verschillende technische patronen weer, dewelke in vele Shotokan kata’s terug naar voor komen. Staat op het examenprogramma voor 5de Kyu.

Aantal bewegingen: 27

Heian Yondan
Terug naar home