Go Ju Shi Ho Sho

Normaal gezien wanneer er twee kata’s met dezelfde naam zijn is de ene de ‘dai’ (grote) kata en de ander de ‘sho’ (kleine) kata. De sho kata is gewoonlijk veel korter en meer gecompliceerd. Gojushiho Sho betekent eigenlijk ‘Kleine Vierenvijftig Stappen’. Wanneer je de kata goed bekijkt, zie je dat de namen eigenlijk niet juist gekozen zijn. De dai versie is korter en gecompliceerder dan de sho versie! Dit is tegenstrijdig met de andere tweeling kata’s zoals Bassai Dai en Bassai Sho of Kanku Dai en Kanku Sho. Ook een zeer gevorderde kata.

Aantal bewegingen: 65

Go Ju Shi Ho Sho
Terug naar home